Volwassen liefde

Een volwassen relatie.

Een volwassen relatie is een gezonde relatie. Je vraagt je misschien af hoe je je relatie goed kunt houden. Want relaties zijn lastig. En als we met iemand samen zijn van wie we houden, willen we natuurlijk dat de relatie stand houdt. Ook al kost dat soms moeite.

Willen we dat onze relatie langere tijd duurt, moeten we leren om op een volwassen manier van elkaar te houden. Maar wat is een volwassen relatie? Misschien simpel te definiëren, maar meestal lastig voor elkaar te krijgen. Want sinds wanneer is de liefde volwassen!?!

Onafhankelijk en samen.

Van een volwassen relatie is sprake wanneer bij beide partners voldoende ‘differentiatie’ aanwezig is. Differentiatie is “de kunst om jezelf te zijn in contact met de ander en de aanwezige verschillen samen goed te hanteren.”* Dat vraagt nogal wat van ons.

Namelijk dat we flexibel heen en weer kunnen bewegen tussen de tegenpolen Onafhankelijk en Samen…Dat onze identiteit gegrond is in onze eigen persoonlijke waarden (ook al zullen die veel overeenstemmen met die van onze partner), en niet die van de ander…Dat we in staat zijn om te begrenzen en confronteren zonder dat we hiermee inboeten hoeven aan inlevingsvermogen of empathie voor de ander of onszelf.

Een volwassen relatie vraagt om autonomie.

In de vakliteratuur over relatietherapie wordt gesproken van differentiatie en van autonomie. Zelf gebruik ik het liefst de omschrijving ‘autonoom zijn’. Want dit verwijst voor mij het beste naar wat we als mens ten diepste zijn: liefdevolle wezens die ernaar verlangen liefde te geven en te ontvangen, en in die staat zijn tot verantwoordelijkheid nemen.

Autonoom zijn gaat de een wat gemakkelijker af dan de ander. Soms worden we van kleins af aan hierin goed begeleid door onze ouders. Maar vaak is dat niet zo. Autonoom in het leven leren staan kan een moeizaam en pijnlijk proces zijn. Omdat dit vraagt dat we allereerst liefdevol omgaan met onszelf. Voor veel mensen is dit het allermoeilijkst.

Een van de fijnste dingen van een relatie hebben, is dat we leren op een realistische manier naar onszelf te kijken en van onszelf te houden. Hoe milder en minder perfectionistisch we voor onszelf worden, hoe meer echte iefde we de ander geven kunnen…Liefde die niet gegeven wordt vanuit angst voor verlies of een gevoel van tekortschieten, maar die voorkomt uit openheid, vertrouwen, oprechte liefde en nieuwsgierigheid.

Relaties confronteren ons met onze diepste behoeften. Geen wonder dat we in een relatie zijn zo belangrijk vinden (en soms zo eng)! Een relatie aangaan dwingt ons te groeien als mens en volwassen te worden.

Wil je meer weten over de volwassen relatie en hoe je dat doet?

Of wil je praten over je eigen relatie en hoe je die goed houdt?

Maak dan een afspraak met Eileen van Essen hier .

Of kijk eerst verder op: home, wat, voor wie, Eileen van Essen , kosten, relaties of Piptherapie.

Laat de liefde je leven in.

*relatietherapeut Marike de Valk

“Onvolwassen liefde zegt: ‘Ik hou van je omdat ik je nodig heb.’ Volwassen liefde zegt: ‘Ik heb je nodig omdat ik van je hou’.”

Erich Fromm

 

hoe houd ik mijn relatie goed

 

“Hechting is een voorwaarde voor onafhankelijkheid en gescheidenheid is een voorwaarde voor verbondenheid.”

May Michielsen